Hoe ondersteun je LHBT-cliënten bij hulpvragen?

In je werk als sociaal professional zul je ook LHBTI clienten hebben. Zij hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarnaast is er onder deze personen vaker dan gemiddeld sprake van werkloosheid. Daarom vallen LHBTI personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor gevoelens bij LHBTI cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? 

Om je te helpen heeft Movisie een online module ontwikkeld voor professionals die werken met LHBTI clienten. Na het volgen van deze module weet je meer over de moeilijkheden waar LHBTI cliënten tegenaan lopen. Bovendien weet je hoe je hier een gesprek over hebt met je cliënt. De online module geeft je ook praktische informatie over organisaties en websites waar je naar kunt doorverwijzen of waar je zelf meer informatie vindt. In 30 minuten heb je de online module afgerond. Een snelle en praktische manier om te leren op een moment die jou uitkomt.  

https://movisieacademie.nl/course/view.php?id=187

Movisie logo

Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training