Dat is toch kinderspel!

Uit het beperkte onderzoek wat gedaan is naar het praten met kinderen, blijkt dat hier nog maar weinig over bekend is. Wat wel bekend is, is dat dit gesprek door hulpverlening, maar zeker ook door kinderen/ jeugdigen zelf, als lastig en soms zelfs als belastend wordt ervaren. Kinderen voelen het vaak als een verhoor en de hulpverlener voelt zich vaker een soort van rechercheur.

In ‘’Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind’’ is opgenomen dat het kind een betekenisvolle participatie moet krijgen binnen een traject van hulpverlening waarin soms hele belangrijke/ ingrijpende besluiten worden genomen. Uit kinderen hun eigen ervaring blijkt dat hun stem hierin nog te weinig wordt gehoord. De hulpverlener heeft hierin een belangrijke rol en is bepalend voor hoe dit gesprek door het kind wordt ervaren. Ontdek het kind in jezelf en open het creatieve luikje! Van een officieel gesprek naar een prettig gesprek en een verademing voor het kind!

In de training komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Aansluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfases
 • Participatie van het kind
 • Houdingsaspecten van de hulpverlener in gesprek met het kind
 • Veiligheid creëren in gesprek
 • Metagesprek voeren
 • Stilstaan bij non-verbale communicatie
 • Gesprekstools passend bij verschillende situaties worden toegelicht en uitgelegd
 • Het toepassen van deze gesprekstools en theorie in gesprek met het kind
 • Eigen mogelijkheden (creativiteit) onderzoeken, om in een onverwachte situatie gebruik te maken van dat wat er in de omgeving aanwezig is om een gesprek te voeren

Na het volgen van deze training heb/kun je:

 • Kennis van verschillende manieren om aan te sluiten in gesprek bij kinderen in verschillende leeftijdsfases en situaties
 • Het kind conform de wettelijke kaders betrekken in een hulpverleningstraject
 • Reflecteren op eigen houding en deze afstemmen op het kind
 • Een veilige gespreksomgeving creëren en behouden
 • Bewust van de invloed van non-verbale communicatie en metagesprek voeren met het kind
 • De kennis van -en vaardigheden om verschillende gesprekstools/ materialen toe te passen in gesprek met het kind
 • Een zuivere, niet gestuurde hulpvraag/ informatie van het kind in kaart brengen
 • Veiligheid in kaart brengen
 • De eigen creativiteit vergroot en kan deze inzetten om in een onverwachte situatie een passend gesprek met een kind te voeren met dat wat er is…

Centraal bij de trainingen van Groeimee staat het ervarend leren. Compacte theorie verweven met ervaringsgerichte oefeningen.

Na afloop heb je je kennis en je repertoire aan vaardigheden uitgebreid. Experimenteren, leren en reflecteren in een sfeer van vertrouwen en plezier!

Trainingsniveau:
Niveau van de training: HBO niveau
Aanvangsniveau: HBO werk- en denkniveau.
Wanneer je toch graag deze training zou willen volgen, maar niet aan dit niveau voldoet, neem dan contact met ons op.

Deze training wordt aangeboden door: 

Over de trainer

Hester Oosterbaan

Hester Oosterbaan is zowel Big geregistreerd psychiatrisch verpleegkundige als SKJ geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In de afgelopen 23 jaar heeft zij gewerkt in de volwassen…

Lees meer »

Over de trainer

Michelle Steenbeek

Michelle Steenbeek heeft 25 jaar gewerkt als maatschappelijk werker, gezinsbehandelaar, gezinscoach in jeugdhulpverlening en jeugd GGZ. Ze is contextueel, systemisch en oplossingsgericht opgeleid. Na een…

Lees meer »

Over de trainer

Jelko van Riet

Sinds 2014 is Jelko werkzaam in het sociaal domein. Hij heeft lang gewerkt als sociaal werker als generalist in een wijkteam met specialisatie gezinsproblematiek. Daarnaast…

Lees meer »

Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training