Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional verdieping

Kan de autonome professional het beroep deskundig uitoefenen op basis van actuele kennis en gebaseerd op de beroepsstandaard?  De professional toetst regelmatig diens visie, handelen en kennis aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s. Een zeker bewustzijn van de eigen professionaliteit is daarbij een noodzakelijk aandachtspunt.  Professional zijn vraagt een professionele houding en een professionele houding betekent dat je jezelf steeds blijft ontwikkelen als professional. De uitdaging van deze training is ook de uitdaging van de (lerende) professional: het belang zien om door middel van zelfstudie en training de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Een uitdaging voor - maar ook een beroepstrots creërend voorrecht van - de professional.

De verdiepende training bestaat uit 1 dagdeel. Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een mail met informatie ter voorbereiding. De training wordt afgesloten met een eindopdracht. Zowel de voorbereiding (e-learning) als de toets zijn verplichte onderdelen van deze training. Totale tijdinvestering: voorbereiding 4 uur, training 4 uur, toets 2 uur.

De training wordt aangeboden door:


Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training