Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional verdieping

Kan de autonome professional het beroep deskundig uitoefenen op basis van actuele kennis en gebaseerd op de beroepsstandaard?  De professional toetst regelmatig diens visie, handelen en kennis aan het professioneel en beroepsethisch oordeel van collega’s. Een zeker bewustzijn van de eigen professionaliteit is daarbij een noodzakelijk aandachtspunt.  Professional zijn vraagt een professionele houding en een professionele houding betekent dat je jezelf steeds blijft ontwikkelen als professional. De uitdaging van deze training is ook de uitdaging van de (lerende) professional: het belang zien om door middel van zelfstudie en training de eigen professionaliteit verder te ontwikkelen. Een uitdaging voor - maar ook een beroepstrots creërend voorrecht van - de professional.

De verdiepende training bestaat uit 1 dagdeel. Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een mail met informatie ter voorbereiding. De training wordt afgesloten met een eindopdracht. Zowel de voorbereiding (e-learning) als de toets zijn verplichte onderdelen van deze training. Totale tijdinvestering: voorbereiding 4 uur, training 4 uur, toets 2 uur.

De training wordt aangeboden door:


Aankomende trainingen

04 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers verblijf

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training
06 april 2023 ...
€0 0
Gezin
Juridische kaders van Pleegzorg voor pleegouders

Ook dit jaar organiseren Parlan en de Pleegouderraad weer een aantal themabijeenkomsten voor pleegouders.Op 6 april om 19.45 uur…

bekijk deze training
18 april 2023 ...
€0 4
Gezin
Basistraining Kind en Scheiding voor jeugdzorgwerkers Daghulp

In deze basistraining staat het werken met kinderen en hun gescheiden ouders centraal. Scheidingsproblematiek is er in verschillende…

bekijk deze training