Beroepsstandaard Jeugd en Gezinsprofessional basis

Deze basistraining informeert uitvoerende jeugdzorgwerkers over de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, richtlijnen (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk.

Professionele autonomie is een belangrijk thema in de Jeugdwet. Hbo-geschoolde jeugdzorgwerkers zijn daarom verplicht om aan te tonen, dat zij bekend zijn met de beroepsstandaard. De beroepsethische standaard is de beroepscode. Deze basistraining informeert uitvoerende jeugdzorgwerkers over de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, richtlijnen (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk. De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma's in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in de materie. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma's, zowel in het werken met cliënten als in relatie tot de werkgever.

Na deze training kun je de verplichte verdiepende training volgen, zie de informatie bij de verdiepende training van Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional elders op deze website.

De basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional is verplicht voor de eerste herregistratie SKJ en moet eerst gedaan worden voordat de verdiepende training Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional kan worden gedaan. Ook de verdiepende training is verplicht voor de eerste herregistratie.

De trainingen worden aangeboden door:


Aankomende trainingen

05 oktober 2021 ...
€329 0
Cultuur
Straatcultuur

In de praktijk kan je als professional in aanraking komen met jongeren die criminele activiteiten verrichten en/of op…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€199 10
Jeugd
Mediawijsheid – (ben jij Digibe(e)t-er)

De meesten van ons zijn aardig op de hoogte of denken dat ze aardig op de hoogte zijn…

bekijk deze training
11 oktober 2021 ...
€399 22
Jeugd GGZ
Meldcode; huiselijk geweld en signaleren kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 wordt er verplicht gewerkt met de ‘’Verbeterde Meldcode’’. De wet Meldcode geldt voor verschillende…

bekijk deze training