Beroepsstandaard Jeugd en Gezinsprofessional basis

Deze basistraining informeert uitvoerende jeugdzorgwerkers over de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, richtlijnen (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk.

Professionele autonomie is een belangrijk thema in de Jeugdwet. Hbo-geschoolde jeugdzorgwerkers zijn daarom verplicht om aan te tonen, dat zij bekend zijn met de beroepsstandaard. De beroepsethische standaard is de beroepscode. Deze basistraining informeert uitvoerende jeugdzorgwerkers over de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, richtlijnen (samen de beroepsstandaard), het tuchtrecht, professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk. De training richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma's in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in de materie. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma's, zowel in het werken met cliënten als in relatie tot de werkgever.

Na deze training kun je de verplichte verdiepende training volgen, zie de informatie bij de verdiepende training van Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional elders op deze website.

De basistraining Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional is verplicht voor de eerste herregistratie SKJ en moet eerst gedaan worden voordat de verdiepende training Beroepsstandaard Jeugd- en Gezinsprofessional kan worden gedaan. Ook de verdiepende training is verplicht voor de eerste herregistratie.

De trainingen worden aangeboden door:


Aankomende trainingen

06 september 2021 ...
€679 33,5
Beroep
Beschermjassen

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert…

bekijk deze training
07 september 2021 ...
€199 8
Jeugd GGZ
#Suicide voorkomen – bij jongeren

Uit onderzoek blijkt dat suïcidaal gedrag nog moeilijk wordt herkent, hulpverleners en de omgeving vaak wel een onderbuikgevoel…

bekijk deze training
13 september 2021 ...
€399 21
Beroep
Oplossingsgericht werken – De sleutel naar toekomstperspectief

“ In alle gesprekken die ik tot nu toe heb gehad met mijn client gaat het steeds over…

bekijk deze training