Aandacht voor transgendergevoelens bij cliënten

Om je te helpen heeft Movisie een GRATIS ONLINE module van 30 minuten ontwikkeld voor professionals die werken met transgender personen. Na het volgen van de online module weet je meer over genderidentiteit en welke vragen je kunt stellen over transgendergevoelens. Bovendien weet je hoe je hier een gesprek over hebt met je cliënt. De online module geeft je ook praktische informatie over organisaties en websites waar je naar kunt doorverwijzen of waar je zelf meer informatie vindt.

n je werk als sociaal professional kun je transgender personen als cliënt hebben. Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en eenzaamheid. Daarnaast is er onder deze personen vaker dan gemiddeld sprake van werkloosheid. Daarom vallen transgender personen vaak onder de noemer ‘kwetsbaar’. De kans dat je een cliënt met transgender gevoelens hebt, is dus niet ondenkbaar. Het is belangrijk dat je sensitief bent voor transgendergevoelens bij cliënten. Maar welke vragen stel je wel? En welke juist niet? 

Om je te helpen heeft Movisie een online module ontwikkeld voor professionals die werken met transgender personen. Na het volgen van de online module weet je meer over genderidentiteit en welke vragen je kunt stellen over transgendergevoelens. Bovendien weet je hoe je hier een gesprek over hebt met je cliënt. De online module geeft je ook praktische informatie over organisaties en websites waar je naar kunt doorverwijzen of waar je zelf meer informatie vindt. In 30 minuten heb je de online module afgerond. Een snelle en praktische manier om te leren op een moment die jou uitkomt.  

https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4107

Movisie logo

Aankomende trainingen

20 januari 2023 ...
€679 33,5
Beroep
Beschermjassen

Terwijl je in dialoog bent met de ander is het makkelijk om zwart wit te denken. Beschermjassen inspireert…

bekijk deze training